Lipobakt

Opis produktu

Preparat Lipobakt został skomponowany do przeprowadzania mikrobiologicznego rozkładu tłuszczów. Zastosowane bakterie mają zdolność penetracji instalacji kanalizacyjnych wgłąb złogów tłuszczowych. Tłuszcze rozkładane są na glicerole i wolne kwasy tłuszczowe. Te z kolei wykorzystywane są jako materiał budulcowy błon biologicznych lub podlegają mineralizacji do prostych związków nieorganicznych.

Zastosowanie preparatu:

  • Gospodarstwa domowe.
  • Gastronomia –  hotelarstwo.
  • Separatory tłuszczów.
  • Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków.

Mogą Cię zainteresować: