Akwesan GR

Opis produktu

Granulowana forma preparatu zapewnia szybką sedymentację i należyte wnikanie preparatu w strukturę osadów dennych, co przekłada się na szybkie uruchomienie procesów bioremediacji poprzez natychmiastową adaptację bakterii i ich multiplikację w pokładach osadów dennych.

Preparat mikrobiologiczny w postaci odpowiednio wyselekcjonowanych szczepów bakterii psychrofilowych i psychrotrofowych, nośników oraz starterów przewidziany do oczek, stawów kąpielowych i większych zbiorników wodnych.

Przewidziany do zastosowania przy zakładaniu oczka wodnego bądź stawu kąpielowego, inicjuje cykl azotowy i rozwój niezbędnej flory bakteryjnej.

Zalety preparatu:

  • Przeciwdziałanie akumulacji związków azotowych, kompozyt bakterii stanowiących skład preparatu posiada zdolność wiązania metali ciężkich.
  • Hamuje proces eutrofizacji akwenu wodnego.
  • Wprowadzony do środowiska wodnego powoduje  zachowanie równowagi mikrobiologicznej biotopu, reguluje cykl azotowy i pozwala prowadzić efektywną gospodarkę fosforanową polegającą na zachowaniu równowagi pomiędzy fosforem rozpuszczalnym a nierozpuszczalnym w wodzie.
  • Efektywniejsze wykorzystanie karmy w stawach hodowlanych.
  • Redukcja poziomu chlorofilu i poprawa klarowności wody. Zawarte w preparacie bakterie probiotyczne poprawiają kondycję i odporność zwierząt wodnych, często powodując zwiększenie ich populacji.
  • Przyspieszenie rozkładu odpadów organicznych oraz redukcja osadów dennych: zawartych w nich substancji organicznych w postaci obumarłych roślin, odchodów oraz niewykorzystanych resztek pokarmowych.

Całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska. Może być stosowany bez konieczności okresowego wstrzymywania dotychczasowej eksploatacji zbiornika wodnego (gospodarka rybacka, sport, turystyka, baza wypoczynkowa itp.)


Mogą Cię zainteresować: