Recultiv

Opis produktu

Preparat ReCultiv jest formą swoistej szczepionki doglebowej, przewidziany jest do zastosowania w okresie przedsiewnym lub pożniwnym. Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby.
Preparat RECULTIV wprowadzony do gleby powoduje:

  • Bardzo istotny wzrost plonowania roślin oraz wzrost bryły korzeniowej. Przyspieszony rozkład resztek pożniwnych, obornika i innych substancji organicznych.
  • Wzrost żyzności gleby i przywrócenie jej równowagi mikrobiologicznej.
  • Odbudowę pokrywy próchniczej poprzez produkcję kwasów humusowych.
  • Redukcję w środowisku glebowym szkodliwych bakterii, wirusów, pleśni i grzybów.
  • Ograniczenie chorób roślin i zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin.
  • Poprawę gospodarki wodnej gleby oraz gospodarki azotu, fosforu i związków siarki.
  • Redukcję fetorów związanych z rolniczym wykorzystaniem obornika i gnojowic.

Mogą Cię zainteresować: