Fosbakt

Opis produktu

Preparat FOSBAKT jest swoistą szczepionką mikrobiologiczną o ściśle ukierunkowanym działaniu. Znajdujące się w preparacie szczepy bakteryjne na skutek aktywności metabolitycznej przekształcają nieprzyswajalny przez rośliny fosforan wapnia Ca3(PO4)2 na łatwo przyswajalne ortofosforany H2PO4  i HPO42-. Stosowanie preparatu pozwala ograniczyć  stosowanie nawozów fosforowych.

Zalety stosowania preparatu Fosbakt:

  • Uwolnienie fosforu ze zdeponowanych w glebie form  nieprzyswajalnych przez rośliny fosforanów wapnia.
  • Nie ma ryzyka „przenawożenia” ani skażenia wód powierzchniowych i podziemnych.
  • Preparat jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, roślin oraz zwierząt, w tym wodnych.
  • Preparat może być stosowany z klasycznymi nawozami fosforowymi, zwiększając zdecydowanie ich skuteczność.

Mogą Cię zainteresować: