Soilbakt

Opis produktu

SoilBakt to preparat stanowiący swoistą formę szczepionki doglebowej ukierunkowaną na odbudowę warstwy próchniczej. Bakterie zawarte w preparacie, poprzez własną aktywność metabolityczną zapobiegają wyjaławianiu gleby. Przyspieszają rozkład materii organicznej. Stymulują rozwój strefy włośnikowej korzeni, zwiększając w ten sposób powierzchnię poboru wody, a co za tym idzie ograniczają możliwość wystąpienia stresu spowodowanego niedoborem wody w glebie. Poprawiają gruzełkowatość gleby, zwiększają jej potencjał retencyjny i sorpcyjny. Przeciwdziałają powstawaniu warstwy płużnej. Pełnią istotną rolę w obiegu pierwiastków. Przywracają równowagę mikrobiologiczną oraz poprawiają parametry fizykochemiczne gleby. Wpływają na poprawę zdrowotności upraw i zwiększenie plonowania.

Skład: Skład preparatu stanowi konsorcjum saprotroficznych bakterii
glebowych w koncentracji nie mniejszej niż 1×109 jtk/ml


Mogą Cię zainteresować: